Produkcja

Wskaźnik KPI w efektywności produkcji

CZYM SĄ WSKAŹNIKI KPI W PRODUKCJI?

Wskaźniki w produkcji to kilka składowych – roboczogodziny, zasoby i ceny surowców, jakość produktu gotowego, zarządzanie złomem, bezpieczeństwo pracowników ale także dostępność maszyn oraz czas ich naprawy. Całość musi działać sprawnie i płynnie, by pracować na wspólny sukces idealnego jakościowo wyrobu gotowego.

NASZA OFERTA KPI W PRODUKCJI:

Produkcja to złożony proces; wymaga współpracy z innymi działami, z utrzymaniem ruchu, BHP, zakupami surowców i magazynem. Komplet obrazów we wszystkich tych działach będzie pokazywał jak działają te produkcyjne naczynia połączone; w których miejscach mamy wysoką efektywność, a gdzie są luki zasobów czy kompetencji, gdzie znajdziemy wąskie gardła. Całość tablic i wspólna analiza managerów pozwoli na zwiększenie efektywności produkcji.

DLACZEGO WARTO MIERZYĆ KPI W PRODUKCJI?

Konkretne wskaźniki w produkcji pozwolą na optymalizację procesu produkcyjnego, w połączeniu z analiza ilościową i jakościową poszczególnych składników przyniosą aktualny obraz procesu. Dobra współpraca działów, ale także pojedynczych specjalistów przyniosą firmie sukces. Warto mierzyć czas realizacji poszczególnych etapów w procesie wytwórczym, koszt wyrobu gotowego – w korelacji do zakupów surowca i innych składników wytwórczych, wraz z produktywnością roboczogodzin. Działania dotyczące planowania i strategii zobaczymy wtedy na kolorowych tablicach.

DLACZEGO WŁAŚNIE NASZA OFERTA?

Nie jesteśmy ekspertami w produkcji, jesteśmy doradcami w wizualizacji procesów produkcyjnych. KPI łączymy działami, rodzajami, pokazujemy na różnych tablicach. Nastawiamy się na indywidualne podejście do klienta, stawiamy wskaźniki w szerszym świetle – w korelacji z bezpieczeństwem, zakupami, rotacją czy absencją pracowników. Zależy nam na szerszym wywiadzie dotyczącym sytuacji w organizacji.

CZYM WYRÓŻNIAMY SIĘ NA TLE KONKURENCJI?

Doradcy KDR pomogą Państwu dokonać analizy bieżącej sytuacji, dobiorą wskaźniki szyte na miarę stricte dla Waszej organizacji. Wiemy nie tylko, jak pokazać KPI na tablicach, ale też przygotujemy je atrakcyjnie wizualnie, w kolorach Państwa firmy.

Coolbrand.pl