O nas

Skąd pojęcie KPI Smart?

Rozłóżmy na czynniki pierwsze

KPI

KEY PERFORMACE INDICATORS = KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI

Kluczowy wskaźnik wydajności nie jest tym samym, co cel lub plan. Celem jest wynik lub efekt, który przedsiębiorstwo pragnie osiągnąć, sukces, na który czeka. Kluczowy wskaźnik wydajności to pomiar wyniku, który informuje, czy jesteśmy na dobrej drodze do osiągnięcia tego dążenia.

SMART

Można przyjąć założenie, że wskaźniki efektywności powinny byś SMART – mądre: czyli mierzalne, osiągalne, realistyczne, przynosić obraz rezultatów działania przedsiębiorstwa. Ale ważniejsze są cele firmy, czy one są osiągalne, czy dobre firma złożyła plany, czy słuszną obrała strategię – czy jej aktualne działania sa realne? Jeśli cele będą mądre, to wskaźniki tylko oddadzą ich pomiar.

 • Specific = Specyficzne: Utwórzmy koncepcję, co konkretnie chcemy uzyskać?
 • Measurable = Mierzalne: Zbudujmy wskaźniki tak, byśmy mogli poznać, że wykonaliśmy poprawnie plan, zrealizowaliśmy swój cel.
 • Achievable = Osiągalne: Czy cel, który założyliśmy jest faktycznie dostępny?
 • Realistic = Realne: Czy nasz plan jest realny do wykonania?
 • Timely = Aktualne: Czy miary, które uzyskujemy są aktualne, czy są adekwatne w chwili pomiaru, czy są wyliczone w odpowiedniej chwili?

PRZYKŁAD

Posłużmy się przykładem – chcemy być bardziej rozpoznawali na rynku. Jaki jest nasz cel? Poprawa świadomości marki lub zwiększenie udziału w rynku. Co będzie dowodem na to? Zależnie od branży i produktu; ale często na pewno większe zakupy klientów, łatwiejsza rekrutacja – większe zainteresowanie kandydatów, szybsza decyzja przy analizie wybranego produktu przez Internet. Jakie wskaźniki nam o tym powiedzą? Wzrost wartości koszyka zakupowego, powracający klient, skuteczniejszy lejek sprzedażowy, więcej przyjętych ofert przez kandydatów, „klikalność” strony lub maili w kampanii sprzedażowej.

Przeredagujmy oczekiwania na wskaźniki KPI, a nawet plan:

 • Wzrost wartości koszyka zakupowego z 70,00 zł na 95,00 zł w najbliższych 6 miesiącach,
 • Powracający / odchodzący klient = retencja, poprawa o 10% w ciągu roku,
 • Lejek sprzedażowy, postęp z 12% na 18 % w najbliższym kwartale,
 • Więcej przyjętych ofert przez kandydatów, z 60% na 85% w ciągu najbliższych 12 miesięcy,
 • „Klikalność” strony lub maili w kampanii sprzedażowej, z 15% na 30% – w 2 najbliższych kampaniach.

Po pierwsze zmierzmy wynik, który osiągnęliśmy realnie i porównajmy do założonego planu. Odchylenie pokaże, ile drogi przed nami. Jednak zawsze należy wyjść od liczby, aktualnego pomiaru. I wtedy niezbędne będą wskaźniki. Dodajmy do tego nasz zespół, budżet, harmonogram…

Jak wybrać KPI Smart?

Pierwsze założenie to dobór różnych wskaźników, różnych miar, jednak spokrewnionych rodzajem.

Drugie założenie dotyczy już Twojego biznesu – czym się zajmujesz: utrzymaniem ruchu, sprzedażą, social media, ochroną środowiska? Czy tez produkcją, która łączy wszystkie te obszary – utrzymanie ruchu, rozwój produktu, sprzedaż, e-commerce, obsługa klienta, ale masz też księgowość, kadry i dział prawny oraz IT.

Kiedy już ułożymy wskaźniki – rodzajowo i działami – zaczynamy je mierzyć w stałych czasookresach – raz na miesiąc, i porównujemy raz na miesiąc, raz na kwartał, potem całość raz na rok. Stałe monitorowanie wyników oraz docelowo także odchyleń od planu – pozwoli na długookresowe budowanie strategii.

Zapraszamy do współpracy

 • ul. Malczewskiego 109/18
  80-107 Gdańsk
 • +48 661 500 367
 • katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl