BHP

Wskaźniki KPI w BHP

CZYM SĄ WSKAŹNIKI KPI W BHP?

Jeden z podstawowych działów istniejących w organizacji to dział BHP, odpowiedzialny za dbałość o bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich zatrudnionych w firmie. Efektywność realizacji obowiązków pracowników służby BHP jest łatwa do zmierzenia oraz przedstawienia w postaci KPI. To głównie składowe z zakresu wypadków, zachowania bezpieczeństwa i przestrzegania regulaminów w miejscu pracy. Możliwym jest także dokonanie prostej korelacji wypadków i straconych zysków z powodu nieprzestrzegania zasad BHP.

NASZA OFERTA KPI W BHP:

Dział BHP powinien współpracować ze wszystkimi działami istniejącymi w organizacji, sprawując funkcje kontrolne i doradcze z zakresu zasad BHP i przepisów, ochrony przeciwpożarowej i ergonomii pracy. Ich praca ma duży wpływ na motywowanie zatrudnionych i zaangażowanie w sprawy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, zwiększając ich świadomość w zakresie bezpieczeństwa w miejscu pracy. Proponujemy przeliczyć wszystkie z proponowanych wskaźników efektywności, by zweryfikować skuteczność zredagowanych przepisów i poziomu ryzyka ponoszonego przez pracowników w trakcie wykonywania obowiązków.

DLACZEGO WARTO MIERZYĆ KPI W BHP?

Wyniki wskaźników efektywności z grupy BHP, przedstawione na przejrzystych tablicach, podniosą skuteczność podejmowanych działań w zakresie bezpieczeństwa. Poprawna interpretacja i korelacja ze wskaźnikami z grup KPI Produkt, KPI Produkcja i KPI Utrzymanie Ruchu pozwoli zredukować liczbę wypadków, a w rezultacie dokonać oszczędności w zakresie efektywnego czasu pracy i bezpośrednio zysku.

DLACZEGO WŁAŚNIE NASZA OFERTA?

Nie wiesz, które wskaźniki ze sobą skorelować? Jak je poprawnie zinterpretować, by wyciągnąć użyteczne wnioski? Nasi doradcy podpowiedzą Państwu, które wyniki można ze sobą powiązać, by dokonać opłacalnych zmian w organizacji. To najprostsza droga do uzyskania pełnego poglądu na rezultaty zachodzących w firmie procesów. Chcesz się przekonać ile możesz zaoszczędzić i zmienić w swojej firmie dokonując kilkunastu nieskomplikowanych obliczeń? Skontaktuj się z naszym ekspertem.

CZYM WYRÓŻNIAMY SIĘ NA TLE KONKURENCJI?

Doradcy KDR, jako jedyni w Polsce, pomogą Państwu dokonać bieżącej analizy sytuacji poprzez dobór adekwatnych wskaźników efektywności. Co więcej, przygotujemy dedykowaną tablicę wskaźników ułatwiających ich analizę i interpretację w atrakcyjnej, personalizowanej szacie.

Coolbrand.pl