Badania KPI

KDR KPI Smart to nie tylko profesjonalne doradztwo i sprzedaż kluczowych wskaźników efektywności, ale także rzetelne badania wybranych segmentów rynku. 

Jak wyglądają badania i co możesz zyskać?

Badania stanowią analizę wskaźników efektywności oraz benchmark, czyli analizę porównawczą przedsiębiorstw działających w tym samym lub podobnym typie działalności, produktu lub usług. Informacją zwrotną dla uczestników jest miara danego wskaźnika zaprezentowana jako średnia statystyczna, przy którym będzie możliwe bezpośrednie porównanie własnych wyników do średnich wyników bezpośredniej konkurencji. Poznajesz jakie są Twoje miary w odniesieniu do najbliższej konkurencji i Twojego segmentu.

Jak przeprowadzane są badania i jak wygląda raport?

Badanie ma postać ankiety on-line z liczbą kilkudziesięciu pytań stworzona na zewnętrznym serwisie do redagowania kwestionariuszy, zbierania, gromadzenia oraz wizualizacji danych. Gotowy raport będzie obrazem kilku tablic, dashboardów, z liczbą kilkudziesięciu wskaźników wskazanych na adekwatnych wykresach – kołowych, kolumnowych, liniowych… Realnych do porównania między firmami.  Możesz także zamówić analizę indywidualną z grafikami wykresów pokazującymi odchylenia Twoich wskaźników od KPI rynkowych.   

Chcesz dowiedzieć się więcej o swoim sektorze?

Jesteś ciekawy jak kształtują się wskaźniki w Twoim segmencie?

Czy wiesz jak wyglądają Twoje KPI na tle konkurencji?

Wypełnij formularz kontaktowy, opisz jaki sektor Cię interesuje. Skontaktujemy się z Tobą, a po konsultacjach przygotujemy badanie Twojego rynku. Otrzymasz indywidualną listę proponowanych do badania KPI wraz z opisem segmentu oraz wyceną usługi.  

  Formularz
  • ul. Malczewskiego 109/18
   80-107 Gdańsk
  • +48 661 500 367
  • katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl