Kluczowe wskaźniki efektywności

IDEA KPI

W jaki sposób można ocenić, czy działania, które podejmujemy, przybliżają nas do założonego celu? Jak sprawdzić, czy pracujemy efektywnie, jednocześnie podnosząc motywację pracowników do działania? I czy jest jakaś rzetelna metoda pomagająca ustalać klarowną strategie działania? 

Odpowiedź na wszystkie te pytania jest tylko jedna! 

KPI to skrót od słów Key Performance Indicators, oznaczających kluczowe wskaźniki efektywności. KPI wykorzystuje się, by określić, jak bardzo zbliżyliśmy się lub oddaliliśmy od realizacji założonych celów. Cele te same w sobie będą różnić się nie tylko przez wzgląd na odmienności działań w zależności od wybranej branży, ale także od wielkości firmy i jej indywidualnej kultury organizacyjnej. Jednak, co warto szczególnie zapamiętać, nie istnieje jeden, uniwersalny zestaw kluczowych wskaźników efektywności, który będzie pasował do każdej firmy, a także – który będzie pasował do niej zawsze.

Kluczowe wskaźniki efektywności są wskaźnikami ilościowymi i jakościowymi, za pomocą których z łatwością możemy odczytać, na jakim poziomie zrealizowaliśmy założone cele. Cele te jednak zmieniają się razem z samą firmą, jej rozwojem i zwiększaniem ilości pracowników lub klientów czy zamówień produkcyjnych. Każde transformacje wiążą się z pewną dozą chaosu – który nie jest mile widziany w żadnym przedsiębiorstwie. W zapanowaniu nad tym chaosem pomogą kluczowe wskaźniki efektywności KPI. 

DO CZEGO SĄ POTRZEBNE KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI?

Kluczowe wskaźniki efektywności nie tylko umożliwiają analizę realizacji celów, ale i jasną komunikację. Wskazują, do czego dąży firma i jakie zadania konkretny pracownik musi wykonać. Dobrze dobrane KPI zatem pomogą ustalić klarowną strategie działania dla wszystkich pracowników. Jednak, by mogło się to stać, wskaźniki efektywności muszą spełniać konkretne wymagania:

 • każdy wskaźnik musi być wskaźnikiem ilościowym,
 • jeden wskaźnik nie przeszkadza w realizacji drugiego,
 • wskaźniki zgodne są z indywidualnymi celami firmy,
 • pracownicy rozumieją, co oznaczają dane wskaźniki,
 • każdy wskaźnik cechuje praktyczność,
 • wskaźniki umożliwiają śledzenie tak postępu, jak i spadku,
 • wszystkie wskaźniki dobrane są pod specyficzne potrzeby danej firmy.

Dopiero spełniając wszystkie te wymagania, kluczowe wskaźniki efektywności mogą w pełni spełniać swoje funkcje. KDR powstało właśnie po to, by każda firma mogła stworzyć konkretną strategię działania i w sposób klarowny komunikować ją swoim pracownikom.

Oferujemy Państwu kluczowe wskaźniki efektywności tworzone i dobierane przez ekspertów w tej dziedzinie. Jesteśmy przygotowani do analizy Państwa firmy i doradztwo w zakresie doboru wskaźników efektywności KPI odpowiednich właśnie dla Państwa.

Nasze wskaźniki przygotowujemy dla niemal każdej branży.

PRZYKŁADY WSKAŹNIKÓW KPI:

 1. Kluczowe wskaźniki efektywności biznesowe
 • Rentowność inwestycji – ROI – stosowany niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, pozwala ocenić, czy dana inwestycja była opłacalna dla firmy,
 • Rentowność aktywów – ROA – używany do określenia, czy dane przedsiębiorstwo jest w stanie generować zysk netto i na jakim poziomie ten zysk generuje,
 • Rentowność kapitału własnego – ROE – pozwala określić, na ile i czy w ogóle wniesiony przez nas kapitał własny zwrócił się,
 1. Kluczowe wskaźniki efektywności w logistyce
 • Koszt działu logistyki – określa, ile firma wydaje na dział logistyki,
 • Koszt transportu – pozwala zobaczyć, ile przedsiębiorstwo wkłada kapitału w pokrycie kosztów transportu,
 • Wielkość bezpiecznego zapasu – używany do określenia, jaka ilość magazynowanych przez firmę towarów spełni potrzeby rynku w razie nagłego wzrostu popytu.
 1. Kluczowe wskaźniki efektywności w produkcji
 • Wydajność produkcji – pozwala zmierzyć ogólną wydajność produkcji,
 • Produktywność roboczogodzin – określa stopień wypracowanych roboczogodzin,
 • Koszt produkcji wyrobu gotowego – używany, by mierzyć, jaki jest całkowity koszt wyprodukowania danego, gotowego towaru.
 1. Kluczowe wskaźniki efektywności procesów HR
 • Koszt roboczogodziny – określa, jaki średni koszt musi ponieść przedsiębiorstwo za 1 roboczogodzinę pracownika,
 • Efektywność wynagrodzeń – pozwala zmierzyć, jaką korzyść osiąga firma w odniesieniu do sumy wynagrodzeń,
 • Zarządzanie talentami – używany do określenia, jak wyglądają programy zarządzania talentami.
 1. Kluczowe wskaźniki efektywności w zarządzaniu projektami
 • Harmonogram projektu – mierzy, na ile efektywny jest zaplanowany harmonogram projektu,
 • Czas wdrożenia projektu – określa średni czas wdrożenia projektu od początku do końca,
 • Zysk na projekt – pozwala zmierzyć realny zysk dla firmy z danego projektu.
 1. Kluczowe wskaźniki efektywności w obsłudze klienta
 • Koszt działu obsługi klienta na jednego klienta – mierzy średni koszt, jaki ponosi firma za obsługę jednego klienta,
 • Powtarzalność incydentów – pozwala określić, ile tych samych problemów generuje dział obsługi klienta,
 • Procent zadowolonych klientówużywany, by zmierzyć, jaki jest procent klientów zadowolonych z usług działu obsługi klienta.
 1. Kluczowe wskaźniki efektywności dla e-commerce
 • Konwersja ruchu płatnego – pozwala określić, jaki zysk generuje sklep w stosunku do ruchu przy zaangażowaniu płatnych narzędzi,
 • Udział w rynku e-commerce – mierzy, jaki jest poziom udziału sklepu na rynku w danym produkcie,
 • Koszt działu e-commerce – używany do zmierzenia, ile firma wydaje na dział e-commerce.
 1. Kluczowe wskaźniki efektywności w księgowości
 • Koszt systemu księgowego – pozwala określić, ile firma wydaje na systemy w księgowości,
 • Koszt działu księgowego – mierzy, jakie koszty ponosi przedsiębiorstwo związane z prowadzeniem działu księgowego,
 • Aktywa długoterminowe – wskaźnik ten wskazuje, jaki jest aktualny poziom aktywów długoterminowych.

MOTYWACJA DO PRACY A WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI PRACOWNIKA

Wskaźniki efektywności pracownika czy managera nie tylko pozwalają na sprawdzenie, jak pracownik sobie radzi – w których działaniach idzie mu bardzo dobrze, a w których będzie potrzebował wsparcia lub zmiany strategii działania. Wskaźniki efektywności pracownika są także klarownymi wskazaniami, jakie zadanie, w jakim czasie i ile tych działań musi podjąć, by uzyskać określony cel. Co ważne – dzięki wskaźnikom efektywności pracownika, pracownik doskonale zdaje sobie sprawę z tego, do czego dąży, a wszystkie jego dążenia są mierzalne, pokazane na konkretnych, ilościowych wskaźnikach. Dzięki temu wskaźniki efektywności pośrednio działają także na zwiększenie i wzmocnienie wewnętrznej motywacji do działania samego pracownika.

Zwiększona i wzmocniona motywacja wewnętrzna przekłada się za to na zwiększenie samej efektywności działania. Pracownik, który wie, co trzeba zrobić, jak to zrobić i po to robi – to pracownik silniej zmotywowany i produktywniej dążący do celu.

Wskaźniki efektywności pracownika pozwalają w łatwy sposób stworzyć i wprowadzić systemy motywacyjne, które w realny sposób przełożą się na zwiększenie produktywności pracowników.

DLACZEGO KPI SĄ POTRZEBNE WŁAŚNIE TWOJEJ FIRMIE?

Każda firma potrzebuje jasnego sposobu komunikacji swoich sukcesów, jak i spadków, w określonym czasie swojej działalności. Pokazywanie efektów pracy w taki sposób, by wszyscy wiedzieli, dlaczego te efekty są istotne i jak je osiągnąć, to jeden z ważniejszych elementów tworzących sprawnie rozwijające się i coraz więcej zarabiające przedsiębiorstwa. Kluczowe wskaźniki efektywności sprawią, że:

 • komunikacja wewnątrzorganizacyjna będzie prostsza i bardziej zrozumiała dla każdego pracownika,
 • wszyscy będą mogli zobaczyć na twardych, liczbowych danych w jaki sposób pracują, co osiągają swoją pracą,
 • łatwiej będzie dostrzec, które działania wymagają poprawy i ułożyć nową, efektywniejszą strategię.

Wszystkie te elementy w ostatecznym rozrachunku przełożą się na motywację pracowników i ich produktywność. Wskaźniki KPI pozwolą pracownikom dostrzec:

 • efekty ich codziennej pracy,
 • na co realnie wpływa ich zaangażowanie,
 • za co są odpowiedzialni,
 • jakie są konsekwencje ich działań.

Kluczowe wskaźniki efektywności KPI są potrzebne każdej firmie, która chce w prostszy sposób, mniejszym kosztem i bardziej efektywnie zoptymalizować swoje działania. Wdrożenie kluczowych wskaźników efektywności ułatwi także procesy związane z komunikacją z pracownikami, będąc:

 • istotną częścią przekazywanego im feedbacku,
 • wskazaniem ich sukcesów,
 • określaniem elementów, które muszą poprawić z pomocą twardych danych,
 • metodą prognozowania ich dalszego postępu.

JAK WYBRAĆ KLUCZOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI?

Odpowiedni wybór wskaźników KPI zaważy na tym, czy spełnią one swoją rolę prawidłowo – ich analiza pozwoli na ustalenie optymalnej strategii, wdrożenie podniesie motywację pracowników, będą mogły być sposobem prognozowania dalszego rozwoju. Decyzja o wyborze konkretnych wskaźników do danej firmy jest zatem najważniejszym etapem – źle dobrane wskaźniki bowiem nie spełnią przypisanej im roli.

Istotne w wyborze kluczowych wskaźników efektywności jest:

 • przeprowadzenie analizy profilu działalności firmy,
 • jasne określenie swoich celów,
 • ustalenie, jakie rozwiązania będą korzystne dla firmy,
 • stopniowe dobieranie kolejnych wskaźników,
 • ułożenie wskaźników na tablicach wizualizujących postęp wyników,
 • dobór i stworzenie wskaźnika specyficznie dla danej firmy.

Nie muszą tego Państwo robić sami! Analizując polski rynek KDR dostrzegło, jak wielkim ograniczeniem dla firm jest brak możliwości konsultacji w sprawie doboru kluczowych wskaźników efektywności KPI ze specjalistami, którzy zajmują się tylko i wyłącznie tym. Mają zatem czas i są zmotywowani do jak najbardziej skutecznego działania.

Dlatego wychodzimy do Państwa z naszą propozycją doradztwa w zakresie doboru KPI. Jako jedyni w Polsce świadczymy kompletne usługi, będąc firmą w pełni skupioną na tworzeniu i konsultacjach w temacie KPI!

 • ul. Malczewskiego 109/18
  80-107 Gdańsk
 • +48 661 500 367
 • katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl