HR - operacyjne

ROZPIĘTOŚĆ KONTROLI MANAGERSKIEJ

200  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI efektywności procesów HR

Opis produktu

Rozpiętość kontroli menadżerskiej to liczba podwładnych podlegających jednemu kierownikowi. Powinna być ona szeroka, czy możliwie wąska? Swego czasu była to kwestia wielu badań i rozważań autorów literatury z obszaru zarządzania. Pierwotnie, większość była zwolennikami mniejszej rozpiętości kontroli, niezależnie od szczebla zajmowanego w organizacji. Później dowodzono, że w miarę awansowania w organizacji kierownik ma do czynienia z coraz większą liczbą problemów o niejednoznacznej strukturze. Z tego założenia wysnuli wnioski, że menedżerowie najwyższego szczebla powinni mieć mniejszą rozpiętość kierowania niż kierownicy stopnia średniego szczebla.

Jej poziom zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od charakteru zadań realizowanych przez zespól ich podziału i zakresu delegowania uprawnień. Maleje ona wraz ze stopniem skomplikowania realizowanych zadań, ich nieprzewidywalności, swobodzie decyzyjnej. Dzięki naszemu wskaźnikowi dokonasz estymacji rozpiętości kontroli managerskiej, jaką powinna dysponować każda z osób na stanowisku kierowniczym w Twojej organizacji. Komplet wskaźników w grupie KPI HR da Ci pełen obraz sytuacji w obrębie zasobów ludzkich.

Posiadając wgląd do wachlarza wskaźników operacyjnych możliwym jest przeprowadzenie wartościowej analizy, dotyczącej sposobu organizacji procesów w przedsiębiorstwie. Tablice KPI dają możliwość managerom na szybkie kontrolowanie działania kluczowych systemów firmy. Sposobność otrzymywania natychmiastowej informacji zwrotnej z procesów, umożliwia sprawne wprowadzanie optymalizacji. Zamów u nas Tablice wskaźników efektywności lub skonsultuj się z naszym ekspertem. Doradzimy, które wskaźniki mogą być istotne dla Twojej organizacji.

Do tej grupy polecamy