BIZNES - finansowe

RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY – ROS

200  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI biznesowe

Opis produktu

Funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest uwarunkowane jego opłacalnością. Każda prosperująca firma powinna powiększać swoją wartość i zapewniać właścicielom dochody. Wygenerowane z działalności zyski powinny przewyższać koszty. Relacja tych dwóch czynników to właśnie rentowność. Dokonywanie analizy rentowności powinien być kluczowym elementem całościowej analizy finansowej firmy. W ramach tego badania wyróżniamy klika podstawowych wskaźników wspomagających ocenę efektywności zarządzania przedsiębiorstwem. Jednym z nich jest ROS (return on sales), czyli wskaźnik rentowności sprzedaży.

W zależności od profilu i specyfiki przedsiębiorstwa wskaźnik ROS może być mniej lub bardziej istotny. Niemniej dział sprzedaży w kolaboracji z działem finansowym nieustannie powinni monitorować jego poziom. Jednak by wyciągnąć prawidłowe wnioski z analizy rentowności niezbędne jest dokonanie odpowiedniej interpretacji wskaźnika ROS. Im wyższy wynik tego KPI tym lepsza rentowność firmy. Regularność przeliczania ROS pozwala na upewnienie się, czy przedsiębiorstwo zwiększa swoją efektywność sprzedaży. Zawahania wyniku lub jego systematyczne obniżanie powinno być ostrzeżeniem dla menadżerów, może to świadczyć o ponoszeniu zbyt dużych kosztów. Wskaźnik rentowności sprzedaży, obok ROE i ROA, jest bardzo często wykorzystywany przez inwestorów i analityków. To proste do obliczenia i interpretacji KPI, które dostarczają wielu cennych informacji kadrze zarządczej, a ich stałe monitorowanie może uchronić firmę przed poważnymi zachwianiami na rynku. Dokonaj całościowej analizy i przelicz wszystkie wskaźniki w grupie KPI biznes. Pomożemy Ci je dobrać oraz podpowiemy jak poprawnie interpretować ich wynik.

Oferujemy pełen wachlarz wskaźników finansowych, dzięki ich skompletowaniu możliwym jest otrzymanie obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ułatwiająca podejmowanie dalszych strategicznych decyzji istnienia i funkcjonowania firmy. Zaprezentujemy je zwizualizowane na tablicach. Zamów je w zakładce Tablice, bądź skonsultuj się z naszym ekspertem.

Do tej grupy polecamy