BIZNES - finansowe

SZYBKA PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

200  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI biznesowe

Opis produktu

Wskaźnik szybkiej płynności finansowej jest podstawowym wskaźnikiem płynności. Określa, ile razy aktywa bieżące o wysokim stopniu płynności, będące w dyspozycji przedsiębiorstwa, pokrywają jego bieżące zobowiązania wobec osób trzecich. Swym wynikiem obrazuje możliwość spłaty wspomnianych, bieżących zobowiązań najbardziej płynnymi aktywami spółki. To szczególny wskaźnik, który użyteczny staje się przy testowaniu płynności firm w niektórych branżach, np. deweloperskiej.

Przesadnie niski jak i wysoki poziom szybkiej płynności finansowej może być szkodliwy dla firmy. Niska wartość wskaźnika może świadczyć o kłopotach w zakresie płynności, wysoka o nadmiernym gromadzeniu środków pieniężnych lub występowaniu wysokiego stanu należności. Niemniej tego typu wskaźniki zawsze warto odnieść do wartości typowych w branży. Niektóre gałęzie rynku  mogą charakteryzować się odmiennymi wartościami. KPI pozwala na ocenę zdolności przedsiębiorstwa do szybkiego regulowania zobowiązań bieżących. Interpretacja poziomów tych KPI w dużej mierze uzależniona jest od branży – dla tych o wysokim udziale zapasów wskaźnik płynności szybciej będzie stosunkowo niski, np. dla handlu detalicznego, hurtowego, przemysłu materiałów budowlanych… Skontaktuj się z naszym ekspertem, pomożemy Ci dobrać odpowiednie wskaźniki oraz odpowiednio je przeanalizować, zarówno te z grupy KPI biznes, ale także pozostałych.

Oferujemy pełen wachlarz wskaźników finansowych, dzięki ich skompletowaniu możliwym jest otrzymanie obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ułatwiająca podejmowanie dalszych strategicznych decyzji istnienia i funkcjonowania firmy. Zaprezentujemy je zwizualizowane na tablicach. Zamów je w zakładce Tablice, bądź skonsultuj się z naszym ekspertem.

Do tej grupy polecamy