PROJEKTY - strategiczne

KORZYŚCI I KOSZTY

200  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI w zarządzaniu projektami

Opis produktu

Jaki odsetek wszystkich zrealizowanych przez Twoje przedsiębiorstwo projektów okazało się być nierentownymi? Czy wiesz co miało wpływ na to, że niezbędnym było ich dofinansowywanie, a ostatecznie poniesione koszty przeważyły korzyści osiągnięte z projektu? Wiedza menadżera powinna obejmować te informacje, by unikać podejmowania projektów generujących koszty dla organizacji.

Przed przystąpieniem do realizacji szczebel zarządczy powinien był dokonać oceny efektywności inwestycji biorąc po uwagę koszty, zasoby oraz możliwe do osiągnięcia korzyści by określić efektywność projektu. Wartościując korzyści, założenia projektowe zawsze powinny wykazywać ich nadwyżkę nad koniecznymi do poniesienia wydatkami. Wskaźnik korzyści i koszty to istotny wskaźnik efektywności zarządzania projektami, dzięki jego analizie unikniesz realizacji nierentownych dla organizacji projektów.

Obejrzyj jeszcze inne miary w grupie KPI zarządzanie projektami. Komplet wskaźników wpływających na plany strategiczne przedsiębiorstwa daję pełną kontrolę nad procesami oraz umożliwia dokonywanie szybkich zmian, mających na celu realizację nadrzędnych celów organizacji. Dostosujemy odpowiednie KPI dla Ciebie oraz specyfiki Twojego przedsiębiorstwa, tworząc pełnowartościowe tablice ułatwiające pracę kadry zarządzającej. Zamów je u nas lub skonsultuj się z naszym ekspertem.

Do tej grupy polecamy