JAKOŚĆ - jakościowe

SKUTECZNOŚĆ WEWNĘTRZNYCH AUDYTÓW

200  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI w zarządzaniu jakością

Opis produktu

Jaka jest efektywność przeprowadzanych w Twojej organizacji audytów? Wdrażasz wszystkie zanotowane podczas spotkania uwagi? Elementem wspomagającym zarządzanie organizacją są zaprojektowane, wdrożone i funkcjonujące audyty wewnętrzne. Pozwalają zdiagnozować stan faktyczny, doskonaląc go poprzez weryfikacje jego zgodności z wymaganiami.

Zgodnie z definicją normy ISO 19001 audyt to: „systematyczny, niezależny, udokumentowany proces uzyskiwania dowodu z audytu oraz jego obiektywnej oceny w celu określenia stopnia spełnienia kryteriów audytu”. Będą miały one uzasadnione i realne działanie w organizacji, kiedy po każdej wykonanej kontroli osoby odpowiedzialne szczegółowo zapoznają się z raportem końcowym i wdrożą odnotowane uwagi i poprawki. Jak często dokonywane są u Ciebie audyty? Czy dostosowujesz się do zawartych w raporcie uwag? Poznaj wynik wskaźnika wdrożone korekty i przekonaj się o efektywności przeprowadzanych audytów. Czy faktycznie przynoszą wymierne korzyści, zgodnie z celem ich istnienia? Całość stosowania miar z grupy KPI jakość da Ci pełen obraz działań w obszarze zarządzania jakością.

Wskaźniki jakościowe mierzone kompleksowo w organizacji tworzą pełny widok na to z jaką dokładnością i doskonałością popełniane są poszczególne procesy. Twórz własne standardy jakościowe kompletując wszystkie KPI. Podnoś je i konkuruj z najlepszymi. Zamów pełne Tablice jakościowe lub skonsultuj się z naszym ekspertem. Doradzimy, które wskaźniki mogą być istotne dla Twojej organizacji.

Do tej grupy polecamy