R&D - finansowe

USPRAWNIENIA SIX SIGMA

200  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI w obszarze badań i rozwoju

Opis produktu

Zapewne zakładasz, że usprawnienia Six Sigma przyniosą Ci oszczędności. Oszacuj je na początku przedsięwzięcia i sprawdź, czy osiągnąłeś cel po wdrożeniu. Six Sigma to metoda polegająca na ciągłym obniżaniu kosztów w organizacji poprzez obniżanie kosztów nieodpowiedniej jakości. Dlatego ten system zyskuje coraz większe zainteresowanie, gdyż przynosi realne korzyści osiągane z jego wdrożenia. Identyfikacja błędów jeszcze przed ich popełnieniem zapewnia organizacji ogromną oszczędność kosztów, które zostałyby poniesione na błędne wykorzystanie zasobów. Właśnie optymalizacja kosztów jest jednym z podstawowych elementów prowadzenia działalności gospodarczej, prowadzącej do budowania przewagi rynkowej.

Wdrożenie Six Sigma jest dużym przedsięwzięciem w organizacji wymagającym dostosowania narzędzi, metod, infrastruktury ludzi w organizacji. Nie ma branży na Świecie, która nie mogłaby się rozwijać dzięki zastosowaniu tej metodologii. Decyzja o wdrożeniu Six Sigma jest przełomowym momentem w firmie. Zanim się na nią zdecydujesz, oszacuj, które elementy procesów mogą być objęte projektem, jakie korzyści z tego osiągniesz. Zdefiniuj cele wdrożenia i zweryfikuj je po wykonanym projekcie. Czy został on przeprowadzony z sukcesem? Czy Twoja inwestycja się powiodła? By to zweryfikować przelicz wskaźnik efektywności usprawnienia Six Sigma z grupy KPI R&D, a po czasie skoreluj z osiągniętymi oszczędnościami. Pomożemy Ci je zwizualizować.

Oferujemy pełen wachlarz wskaźników finansowych, dzięki ich skompletowaniu możliwym jest otrzymanie obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ułatwiająca podejmowanie dalszych strategicznych decyzji istnienia i funkcjonowania firmy. Zaprezentujemy je zwizualizowane na tablicach. Zamów je w zakładce Tablice, bądź skonsultuj się z naszym ekspertem.

Do tej grupy polecamy