ZASTĘPOWALNOŚĆ STANOWISK

Co to rotacja zadań?


Rotacja zadań to praktyka przenoszenia pracowników między zadaniami w organizacji. Rotacje te są głównie boczne, co oznacza, że zdarzają się między zadaniami na tym samym poziomie i nie są uważane za promocje. Są one również często tymczasowe z ludźmi, którzy wracają do pierwotnej pracy po pewnym czasie.


Korzyści z rotacji stanowisk


Dla pracodawcy

Nauka – przeniesienie wiedzy i kompetencji prowadzącej do akumulacji kapitału ludzkiego.

Elastyczność – różnorodność zadań prowadzi do bardziel elastycznego zespołu.

Dopasowywanie pracowników do zadań – odkrywanie nowych zainteresowań oraz talentów pracowników.

Dla pracownika

Motywacja – zmniejszenie nudy oraz likwidacja rutyny spowodowanej monotonnymi zadaniami.

Nauka – rozwój nowych kompetencji, zyskiwanie doświadczenia na różnych polach.


Jaki KPI zastosować?


Znając wydajność poszczególnych pracowników w działach możliwym jest odpowiednie zaplanowanie ich zastępowalności oraz ustalenia odpowiednio efektywnych zespołów projektowych. Proponujemy przeliczenie wskaźników efektywności z grupy KPI HR, takich jak plany sukcesji czy zarządzanie talentami. Oba niezwykle istotne z punktu zarządzania kompetencjami pracowników, budowania ich pewności oraz inwestowania w efektywność organizacji. Wspomniane wskaźniki dotyczą rozwoju umiejętności i poszerzania wiedzy pracowników do budowania silnej i zdeterminowanej kadry. Czy z którymiś pracownikami mógłbyś wypróbować Job Rotation?

Czy w dziale social media, na magazynie, w dziale BHP możemy planować rotację zadań?

Co jeszcze w zakresie produktywności możemy zmierzyć?

Efektywność social media – określa skuteczność używanych kanałów w Internecie wykorzystywanych do nawiązywania relacji z klientem, bądź prowadzenia kampanii marketingowych. Czy korzystasz z adekwatnych, do oferowanego produktu, kanałów?

Produktywność magazynu – służy do określania całkowitych możliwości przerobowych magazynu. Wiedza o poziomie jego operatywności pozwala w pełni wykorzystać możliwości przeładunkowe lub składowe magazynu by minimalizować straty czasowe oraz koszty.

Liczba nadgodzin – kontrola nad ilością przepracowanych godzin przez pracownika jest ważna nie tylko z perspektywy działu kadr ale także dla oddziału BHP. Istotna informacja do podejmowania działań prewencyjnych związanych z jakością pracy.

Doradca KDR KPI chętnie podpowie Ci jak skorelować podane wskaźniki, jak je obliczyć i zinterpretować. Analityka i wskaźniki efektywności HR są naszą specjalizacją. Zajmiemy się również ich wizualizacją, tworząc tablice w kolorach Twojej firmy.


Czy w Waszej firmie stosowana jest praktyka rotacji zadań?

Widząc potrzebę analizy i pomiaru KPI w obszarze kapitału ludzkiego, zajrzyj do naszego sklepu ze wskaźnikami. Dobierzemy je i ułożymy na tablicach.


  • ul. Malczewskiego 109/18
    80-107 Gdańsk
  • +48 661 500 367
  • katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl