JAKOŚĆ - jakościowe

WDROŻONE KOREKTY

200  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI w zarządzaniu jakością

Opis produktu

Ile nieprawidłowości jest odnotowywanych w trakcie audytów wewnętrznych i zewnętrznych? Czy zawsze odnosisz się do uwag zapisanych w raportach? Ile z nich jest zastosowanych i wdrożonych? Audyty oprócz tego, że stanowią integralną część wymagań zgodności i przepisów, są niezbędne do oceny sukcesu procesów, produktów i systemów. Stanowią również istotne narzędzie do weryfikacji obiektywnych dowodów procesów oraz dostarczają dowodów na redukcję i eliminację wszelkich obszarów problemowych.

Aby zapewnić maksymalne korzyści dla organizacji, audyt jakości powinien podkreślać przykłady dobrych praktyk oraz zaznaczać pola, które wymagają dalszej pracy i proponować działania naprawcze. Zastosowanie się do rekomendacji zapewni w rezultacie ciągłe doskonalenie organizacji. Sprawdź, czy Twoja organizacja faktycznie wyciąga korzyści z przeprowadzania okresowych audytów stosując się do wskazówek z procesami do poprawy, mierząc wskaźnik wdrożone korekty z grupy KPI jakość.

Wskaźniki jakościowe mierzone kompleksowo w organizacji tworzą pełny widok na to z jaką dokładnością i doskonałością popełniane są poszczególne procesy. Twórz własne standardy jakościowe kompletując wszystkie KPI. Podnoś je i konkuruj z najlepszymi. Zamów pełne Tablice jakościowe lub skonsultuj się z naszym ekspertem. Doradzimy, które wskaźniki mogą być istotne dla Twojej organizacji.

Do tej grupy polecamy