ŚREDNI CZAS DO WYSTĄPIENIA AWARII

Średni czas do wystąpienia awarii to szeroko stosowany wskaźnik w dziedzinie inżynierii niezawodności, utrzymania ruchu. Reprezentuje szacunkowy czas, przez jaki system powinien działać przed awarią.

Czas do wystąpienia awarii jest podstawowym miernikiem awarii, który pomaga menedżerom oszacować, jak długo nienaprawialne aktywa mogą działać, zanim ulegną usterce. Śledzenie wskaźnika może prowadzić do zminimalizowania zakłóceń operacyjnych, maksymalizacji żywotności aktywów i bardziej efektywnego podejmowania decyzji. Istnieje także kompatybilna miara jaką jest „czas pomiędzy awariamidzięki, któremu możliwe jest obliczenie prawdopodobieństwa uszkodzenia urządzenia przed upływem wspomnianego czasu. To bardzo przydatna informacja, będąca składową oceny awaryjności procesu. Wysoki wynik tego wskaźnika efektywności powinien satysfakcjonować każdego menadżera, ponieważ świadczy on o długim czasie pomiędzy awariami. W tym artykule przyjrzymy się bliżej wskaźnikowi „czas do wystąpienia awarii”.

Czym jest czas do wystąpienia awarii?

Czas do wystąpienia awarii to okres, przez jaki część może pracować, zanim się zepsuje. Ponieważ używa się tego miernika konserwacji tylko do rzeczy, których nie można naprawić, można również myśleć o tej mierze jako o średniej żywotności części.

Przykładami aktywów, dla których działy utrzymania ruchu obliczają opisywany wskaźnik są opony, tranzystory, żarówki, koła wózków widłowych, kulki i rolki napinające przenośniki taśmowe etc.

I właśnie dlatego ten KPI może być tak ważny: śledzisz mniejsze, wymienne części, które zapewniają sprawne działanie większych, nadających się do naprawy zasobów. Jeden pasek klinowy może nie być dla Ciebie wiele wart, ale zasób, w którym się znajduje, z pewnością ma kluczowe znaczenie dla Twoich operacji. A to oznacza, że ​​im więcej wiesz o swoich paskach klinowych, tym lepiej.

Do czego przydaje się ten wskaźnik?

Istnieje wiele sytuacji, w których obliczanie czasu do wystąpienia awarii może pomóc ulepszyć strategię zarządzania aktywami organizacji, na przykład:

Zakup sprzętu i części: Nadanie priorytetu przedmiotom o wysokim wyniku czasu do wystąpienia awarii gwarantuje, że organizacje kupują wysokiej jakości, trwałe materiały o wydłużonym okresie użytkowania. Przy planowaniu zakupu urządzenia miara ta wspiera proces decyzyjny.

Planowanie konserwacji: Wskaźnik może pomóc w opracowywaniu harmonogramów konserwacji zapobiegawczej dla aktywów nienaprawialnych w celu przedłużenia ich cyklu życia lub ich komponentów. Na przykład – nie można naprawić łożysk maszyny produkcyjnej, ale regularne smarowanie może przedłużyć ich żywotność.

Zarządzanie zapasami: Miara może pomóc w ustanowieniu programu zarządzania zapasami „just in time”. Po ustaleniu wartości wskaźnika „czas do wystąpienia awarii” swojego zasobu możesz zorganizować wymianę tuż przed uszkodzeniem zasobu — nie wcześniej i nie później.

Ten cenny KPI pomaga opracowywać skuteczne strategie konserwacji, zmniejszać zależność od konserwacji reaktywnej i ograniczać nieplanowane przestoje.

Jak poprawić wynik KPI „czas do wystąpienia awarii”?

Oto kilka wskazówek na początek:

Kupuj wysokiej jakości materiały i części: Zawsze upewnij się, że kupujesz swoje aktywa i części od wysokiej jakości producentów. Kupuj materiały wyprodukowane w ścisłej zgodności z normami jakości. Otrzymasz trwałe materiały, które posłużą Ci przez dłuższy czas.

Używaj zasobów tylko do zamierzonych funkcji: kupowanie wysokiej jakości materiałów nie wystarczy. Należy również używać zasobów i części wyłącznie do funkcji, do których są przeznaczone. Dodatkowo upewnij się, że warunki takie jak napięcie, ciśnienie, ciepło i wilgotność są odpowiednie. Urządzenia powinny być zawsze instalowane przez wykwalifikowanych specjalistów.

Zaimplementuj skuteczny program konserwacji zapobiegawczej: planowanie konserwacji niewiele może zrobić dla zasobów, które działają aż do awarii. Jednak czynności związane z konserwacją zapobiegawczą, takie jak czyszczenie i smarowanie, mogą pomóc przedłużyć ich żywotność.

Do pewnego stopnia odpowiednia kontrola zapasów może również pomóc w poprawie wyniku „czasu do wystąpienia awarii”. Gdy zapełnisz zapasy i materiały pozostaną zbyt długo w magazynie, prawdopodobnie zostaną uszkodzone, zardzewiałe lub wygasną. Wadliwy sprzęt i części będą Ci służyć przez krótki czas, zanim się zepsują.

Więcej wskaźników znajdą Państwo w zakładkach PRODUKCJA i UTRZYMANIE RUCHU.


  • ul. Malczewskiego 109/18
    80-107 Gdańsk
  • +48 661 500 367
  • katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl