RYNEK OBUWNICZY W LICZBACH

Rynek obuwniczy w Polsce i na świecie


Polska zajmuje 7. pozycję pod względem wielkości produkcji w Unii Europejskiej, z udziałem w rynku na poziomie 2,7%. Wyprzedzają nas jedynie Włochy, Hiszpania, Portugalia, Niemcy, Rumunia i Francja. Co więcej, istnieją prognozy na dalszy wzrost polskiego rynku w tempie 4,6% rocznie. Nasz kraj jest 5. największym pracodawcą tego sektora w UE – zatrudniając niemal 18 tys. osób.


Obuwie w Polsce


Produkcja obuwia w Polsce wyniosła w 2017 roku ponad 46 mln par – co plasuje Polskę na 40. pozycji wśród producentów obuwia na świecie. Wartość polskiego rynku obuwia w 2017 roku wyniosła blisko 3,3 mld Euro. W Polsce w sektorze obuwniczym w roku 2018 zarejestrowanych było 3 440 firm.


Jaki KPI możemy zastosować?


Znajomość wskaźnika efektywności jakim jest udział w rynku przynosi menadżerowi wiedzę o tym jaka część rynku zagospodarowana jest przez jego przedsiębiorstwo. To najważniejsza informacja dla każdej organizacji, gdyż kształtuje strategię oraz charakter kolejnych działań organizacji.

Możliwym jest korelowanie wskaźników efektywności z różnych grup KPI. Do bieżącej kontroli pozycji organizacji na rynku doradcy KDR polecają także monitorowanie czasu, w którym następuje podjęcie decyzji o zakupie surowców niezbędnych do przeprowadzania podstawowych operacji biznesowych w firmie, a także śledzenie konwersji płatnych.

Czas procesu zakupowego surowców jest wskaźnikiem z grupy KPI zakupy. Istotna w dziale zakupowym miara, pozwalająca na dokładne określenie czasu w jakim zachodzi transakcja nabycia materiałów i półproduktów do przetworzenia w dalszych procesach wytwórczych organizacji. Jest to ważna informacja w przypadku dokonywania zakupów awaryjnych, gdy stany zapasów nie wystarczają na pokrycie wykonania całej serii bądź konkretnego zlecenia.

Konwersja płatna to wskaźnik z grupy KPI e-commerce. To działanie, akacja wykonana przez użytkownika, która ma pozytywnie wpłynąć na biznes. To nie tylko zakup ale szereg innych aktywności, które przybliżają odbiorcę do finalizacji transakcji. Warto monitorować źródła z których pochodzą poszczególne konwersje, by móc oceniać skuteczność prowadzonych kampanii i niepotrzebnie nie przepalać budżetu.


Wiesz, jaki udział w rynku posiada Twoja firma?

Jeśli nie… postaramy się pomóc w doborze wskaźników w taki sposób, by coraz więcej wskaźników wizualizowało wyniki Twojego przedsiębiorstwa.

  • ul. Malczewskiego 109/18
    80-107 Gdańsk
  • +48 661 500 367
  • katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl