BIZNES - finansowe

RENTOWNOŚĆ KAPITAŁU WŁASNEGO – ROE

200  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI biznesowe

Opis produktu

ROE, czyli tłumacząc, rentowność kapitału własnego (return on equity) , to nieodzowny wynik przeliczany w ramach analizy fundamentalnej. Ulubiony wskaźnik inwestora Warrena Buffetta. Spółki osiągające wysoki poziom zwrotu na kapitale własnym są bardzo interesujące dla potencjalnych inwestorów. Świadczy to o umiejętnym zarządzaniu majątkiem przedsiębiorstwa. Generowanie coraz większych zysków przy niezmiennych kapitale przekłuwają uwagę inwestorów.  Jednak by tego dokonać, niezbędne jest posiadanie trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku.

Zdefiniowany wynik pozwala ocenić efektywność wykorzystania kapitału własnego w przedsiębiorstwie, a jego wartość porównać ze stopami zwrotów inwestycji dostępnych na rynku. Menadżerowie powinni dążyć do podnoszenia wartości wskaźnika, co będzie świadczyło o coraz to korzystniejszej sytuacji organizacji. Coraz wyższy poziom ROE, czyli lepsze wykorzystanie kapitału własnego wpływa na uzyskiwanie nadwyżek finansowych oraz wypłacaniu wyższych dywidend. Pomożemy Ci skompletować wszystkie niezbędne wskaźniki do przeprowadzenia analizy fundamentalnej przedsiębiorstwa. Wskażemy jak policzyć poszczególne miary z grupy KPI biznes, w jaki sposób je interpretować, jakie cele sobie wyznaczać, a także przedstawimy je na dedykowanych Tablicach, które wspomogą Twoje kierownictwo w podejmowaniu decyzji.

Oferujemy pełen wachlarz wskaźników finansowych, dzięki ich skompletowaniu możliwym jest otrzymanie obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ułatwiająca podejmowanie dalszych strategicznych decyzji istnienia i funkcjonowania firmy. Zaprezentujemy je zwizualizowane na tablicach. Zamów je w zakładce Tablice, bądź skonsultuj się z naszym ekspertem.

Do tej grupy polecamy