BIZNES - finansowe

RENTOWNOŚĆ AKTYWÓW – ROA

200  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI biznesowe

Opis produktu

ROA, z angielskiego return on assets, stanowi podstawową miarę rentowności przedsiębiorstwa badając rentowność aktywów. Wartość wskaźnika niesie za sobą informację, jak skutecznie pracuje każda złotówka zainwestowanego kapitału w firmie. Niezależnie od źródła jej pochodzenia – zainwestowana przez udziałowców czy pochodząca z kredytu.  Stabilny poziom ROA świadczy o dobrym planowaniu i prawidłowym zarządzaniu. Jest to wskaźnik pilnie śledzony przez inwestorów, dlatego powinien być kluczowy dla kierownictwa z działu finansowego przy kreowaniu analiz oraz planów budżetowych.

Wynik tego KPI to wiarygodna informacja na temat skuteczności zarządzania majątkiem organizacji. Należy więc dążyć do osiągania jak najwyższych wartości ROA, gdyż świadczyć to będzie o stabilnej sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. To również podstawowy wskaźnik brany pod uwagę przez banki przy udzielaniu kredytów. Istotne wnioski można również wyciągnąć poprzez porównanie wyniku ROA dla organizacji w czasie lub z wynikami konkurencji działającej w tej samej branży. Dokonywanie analizy rentowności firmy jest niezbędne, by przedsiębiorca wiedział jakich zysków może spodziewać się w przyszłości. Pomożemy Ci dobrać także inne wskaźniki w grupie KPI biznes, wspierające dokonywanie analizy rentowności, podpowiemy jak wyniki interpretować oraz zbudujemy tablice wizualizujące rezultaty organizacji. Analiza i interpretacja wskaźników rentowności pozwala tworzyć długoterminowe plany rozwoju i prognozować spodziewane zyski ze sprzedaży.

Oferujemy pełen wachlarz wskaźników finansowych, dzięki ich skompletowaniu możliwym jest otrzymanie obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ułatwiająca podejmowanie dalszych strategicznych decyzji istnienia i funkcjonowania firmy. Zaprezentujemy je zwizualizowane na tablicach. Zamów je w zakładce Tablice, bądź skonsultuj się z naszym ekspertem.

Do tej grupy polecamy