KADRY - jakościowe

PRZETERMINOWANE WYNAGRODZENIE

200  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI w zarządzaniu kadrami

Opis produktu

Czy zawsze na czas realizujesz płatności swoich pracowników? Kwestia terminowego wypłacania zatrudnionym wynagrodzeń jest regulowana w kodeksie pracy. Musi ono zostać wypłacone przynajmniej raz w miesiącu, w stałym i z góry uzgodnionym terminie, najpóźniej 10 dnia następnego miesiąca. Jeśli dzień wypłaty przypada na dzień wolny, to musi być wypłacone w dniu poprzedzającym.

W przypadku niedotrzymania terminów pracodawca narażony jest na różne sankcje – kary finansowe czy odpowiedzialność karna. Czy w Twojej organizacji pilnowana jest kwestia terminowości wypłat? Sprawdź to mierząc wskaźnik efektywności przeterminowane wynagrodzenia z grupy KPI kadry i na bieżąco kontroluj przelewy do zatrudnionych pracowników. Co więcej, licząc na dobre zarzadzanie działem kadr dobierz komplet wskaźników i analizuj efektywność już dziś.

Wskaźniki jakościowe mierzone kompleksowo w organizacji tworzą pełny widok na to z jaką dokładnością i doskonałością popełniane są poszczególne procesy. Twórz własne standardy jakościowe kompletując wszystkie KPI. Podnoś je i konkuruj z najlepszymi. Zamów pełne Tablice jakościowe lub skonsultuj się z naszym ekspertem. Doradzimy, które wskaźniki mogą być istotne dla Twojej organizacji.

Do tej grupy polecamy