POPYT I PODAŻ NA RYNKU STOCZNIOWYM

Jak wygląda Polska na tle ogólnoświatowego rynku stoczniowego?


Stocznie odgrywają istotną rolę dla światowego handlu, transportu, a także bezpieczeństwa narodowego.

Polska zajmuje 22. miejsce wśród producentów statków na Świecie. Krajowe stocznie trudno uznać za beneficjenta pozytywnych przemian i trendów, jakich doświadcza obecnie przemysł stoczniowy. Mimo wszystko rokowania dla branży są coraz bardziej obiecujące.


Popyt i podaż na transport morski


Analizując przyczyny spadku stawek frachtowych od strony popytu i podaży należy stwierdzić, że od 10 lat na światowym rynku występuje nadwyżka ( overcapacity) pomiędzy dostępną zagregowaną podażą DWT ( deadweight tonnage) a zgłaszanym na niego popytem.

Portfel zleceń jest ponad dwukrotnie większy niż jeszcze w 2011 roku, co wskazuje, że zwiększaniu ulega nie tylko wartość budowanych jednostek, ale i ich rzeczywista wielkość i stopień skomplikowania procesu budowy.

Należy stwierdzić, że równolegle do trwałej, jak się wydaje nadwyżki podaży statków na rynku frachtowym, notuje się rekordowo niskie kontrakty na budowy nowych statków. Wzmaga to konkurencję, zmuszając stocznie do ciągłego obniżania marż lub powodując ich bankructwo.


Jaki KPI zastosować?


Zwrot z kapitału własnego (ROE) to miara tego, w jaki sposób przedsiębiorstwo wykorzystuje kapitał własny lub środki wniesione przez akcjonariuszy i skumulowane zyski zatrzymane do uzyskania dochodu. Innymi słowy, ROE wskazuje na zdolność przedsiębiorstwa do przekształcenia kapitału własnego w zysk netto.


Czy Twoja firma wie, jak obliczyć ROE?

Wyślij do nas zapytanie, a pomożemy Ci dobrać wskaźniki, ułożymy je na tablicach w spersonalizowanej formie – w kolorach Twojej firmy.


  • ul. Malczewskiego 109/18
    80-107 Gdańsk
  • +48 661 500 367
  • katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl