BIZNES - finansowe

POKRYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO

200  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI biznesowe

Opis produktu

Wskaźnik pokrycie majątku trwałego ukazuje udział kapitałów własnych w finansowaniu majątku trwałego. To jeden ze wskaźników struktury kapitału w analizie finansowej przedsiębiorstwa. Stopień pokrycia majątku trwałego stanowi niezwykle ważną informację dla dyrektora finansowego do budowania planów budżetowych, podejmowania kolejnych inwestycji czy w przypadku reakcji na nagłe tąpnięcia rynkowe.

Wynik tego KPI informuje o stopniu finansowania aktywów trwałych z własnego kapitału spółki. Aktywa trwałe są majątkiem, który charakteryzuje się niskim stopniem płynności, wskutek czego są mało elastyczne na zmiany rynkowe. Dlatego ten typ aktywów jest uważany za wysoce obciążony ryzykiem oraz powinien być w jak największym stopniu pokryty kapitałem własnym spółki. Kontrolowanie poziomu tego KPI jest ważnym w zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa. Spółki z wysoką wartością pokrycia majątku trwałego mają większą wiarygodność kredytową. Sprawdź jaki wynik osiąga Twoja firma. Pomożemy Ci w interpretacji wyników, a dla przejrzystej analizy większej ilości wskaźników zbudujemy również tablice dla Twojego zespołu menadżerów. Zobacz inne KPI biznes i dobierz adekwatnie dla siebie.

Oferujemy pełen wachlarz wskaźników finansowych, dzięki ich skompletowaniu możliwym jest otrzymanie obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ułatwiająca podejmowanie dalszych strategicznych decyzji istnienia i funkcjonowania firmy. Zaprezentujemy je zwizualizowane na tablicach. Zamów je w zakładce Tablice, bądź skonsultuj się z naszym ekspertem.

Do tej grupy polecamy