BIZNES - finansowe

PŁYNNOŚĆ FINANSOWA

200  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI biznesowe

Opis produktu

Sprawne kierowanie przedsiębiorstwem oparte jest na posiadaniu aktualnej wiedzy na temat jej sytuacji finansowej. Estymacja i szacowanie, nawet w najmniejszej firmie, może się nie zdać na wiele i w kluczowym momencie okaże się, że przedsiębiorstwo jest w gorszej kondycji niż przypuszczano. Głównym wskaźnikiem do oceny w jakiej kondycji jest przedsiębiorstwo jest płynność finansowa. Wynik określa nam zdolność do terminowej spłaty zobowiązań oraz dokonywania zakupów towarów i usług według potrzeby. Od niego zależy regulowanie faktur u kontrahentów, terminowa wypłata wynagrodzeń czy utrzymywanie stałego poziomu zapasów. Brak płynności finansowej nie pozwala przedsiębiorstwu dalej funkcjonować na rynku, zmuszone jest do ogłoszenia upadłości.

Brak wiedzy o poziomie płynności finansowej może prowadzić do poważnych kłopotów w firmie. Złe zarządzanie płynnością finansową skutkuje pogorszeniem pozycji rynkowej, zarówno po stronie dostaw, po stronie sprzedaży i dystrybucji, wpływa także na utratę elastyczności w podejmowaniu decyzji, a co najważniejsze ogranicza rozwój przedsiębiorstwa. Nie narażaj swojej firmy na podobne zagrożenia. Na bieżąco kontroluj poziom płynności finansowej i odpowiednio dostosowuj do niej politykę finansową i strategię działania. Nasi eksperci pomogą Ci w interpretacji wyników oraz zbudują odpowiednie tablice wizualizujące poziomy Twoich miar w grupie KPI biznes.

Oferujemy pełen wachlarz wskaźników finansowych, dzięki ich skompletowaniu możliwym jest otrzymanie obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ułatwiająca podejmowanie dalszych strategicznych decyzji istnienia i funkcjonowania firmy. Zaprezentujemy je zwizualizowane na tablicach. Zamów je w zakładce Tablice, bądź skonsultuj się z naszym ekspertem.

Do tej grupy polecamy