REKRUTACJA - finansowe

KOSZT DZIAŁU REKRUTACJI

100  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI w rekrutacji

Opis produktu

Czy jako manager kontrolujesz wydatki na poszczególne działy w swojej organizacji? Czy wiesz które wymagają największych nakładów? Jaki koszt stanowi dział rekrutacji na tle innych działów? Przeliczanie wskaźnika efektywności jakim jest koszt działu rekrutacji sprzyja wielu analizom – planowaniu kadry czy rozdysponowaniu projektów. Pozwala planować całość ogólnych kosztów, także koszty rotacji czy szkoleń, wdrożeń nowej osoby do firmy itd.

Sam w sobie jest tylko liczbą, kwotą, jednak w zestawieniu z analizą porównawczą poprzednich okresów pozwala wskazać, jak wydatki na ten dział potrafiły przynieść korzyści w postaci zatrudnienia pracowników na etat. Przeliczanie kosztu działu rekrutacji z grupy KPI rekrutacja pozwoli dokonywać lepszego budżetowania w przedsiębiorstwie, które ukażą długofalowe rezultaty dotychczas stosowanej polityki finansowej.

Oferujemy pełen wachlarz wskaźników finansowych, dzięki ich skompletowaniu możliwym jest otrzymanie obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ułatwiająca podejmowanie dalszych strategicznych decyzji istnienia i funkcjonowania firmy. Zaprezentujemy je zwizualizowane na tablicach. Zamów je w zakładce Tablice, bądź skonsultuj się z naszym ekspertem.

Do tej grupy polecamy