OBSŁUGA KLIENTA - finansowe

KOSZT DZIAŁU OBSŁUGI KLIENTA

100  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI w obsłudze klienta

Opis produktu

Czy jako manager kontrolujesz wydatki na poszczególne działy w swojej organizacji? Czy wiesz które wymagają największych nakładów? Przeliczanie wskaźnika efektywności jakim jest koszt działu obsługi klienta sprzyja wielu analizom – planowaniu budżetów, zakupów, roboczogodzin, polityce cenowej. Pozwala planować całość ogólnych kosztów, także koszty rotacji czy szkoleń, wdrożeń itd.

Sam w sobie jest tylko liczbą, kwotą, jednak w zestawieniu z analizą porównawczą historycznych czasookresów oraz w zestawieniu do innych działów daje już dużo więcej informacji. Sprawdź wszystkie swoje oddziały, jednostki obsługi klienta w regionach i porównaj wyniki na tablicy.

Przeliczanie kosztu działu obsługi klienta z grupy KPI obsługa klienta pozwoli dokonywać lepszego budżetowania w przedsiębiorstwie, które ukażą długofalowe rezultaty dotychczas stosowanej polityki finansowej. Oferujemy pełen wachlarz wskaźników finansowych, dzięki ich skompletowaniu możliwym jest otrzymanie obrazu sytuacji finansowej przedsiębiorstwa ułatwiająca podejmowanie dalszych strategicznych decyzji istnienia i funkcjonowania firmy. Zaprezentujemy je zwizualizowane na tablicach. Zamów je w zakładce Tablice, bądź skonsultuj się z naszym ekspertem.

Do tej grupy polecamy