KONTEKSTY WYDAJNOŚCI

Definiowanie produktywności


Produktywność jest definiowana jako wyjścia ÷ wejść. Produktywność wzrasta, gdy ta sama ilość wejść powoduje więcej wyjść lub gdy otrzymujesz taką samą ilość wyjściową przy użyciu mniejszej liczby nakładów. Przy obliczaniu wydajności w skali całej gospodarki ekonomiści często mierzą stosunek produktu krajowego brutto (PKB) do godzin pracy. Podobnie wydajność w produkcji mierzy liczbę wyprodukowanych jednostek lub sprzedaży netto w stosunku do godzin pracy pracowników.

Produktywność w kontekście produkcji


Ważne jest, aby pamiętać, że pomiar godzin pracy jako jedynego wkładu jest tylko częściową miarą wydajności. W praktyce jest to użyteczny punkt odniesienia, ponieważ siła robocza jest wkładem w prawie całą produkcję.


Jaki KPI zastosować?


Produktywność roboczogodzin, wskaźnik z grupy KPI produkcja, pomaga określić efektywność elementów procesów w trakcie czasu pracy. Do określenia poziomu tej produktywności pomocne jest wyznaczanie pomniejszych celów do realizacji w krótkim okresie. To ważna miara wspomagająca prawidłową organizację procesów oraz planowania produkcji.


Definiowanie produktywności


Istnieją cztery główne rodzaje danych wejściowych, które mogą być używane do określania produktywności:

Kapitał fizyczny – Sprzęt i struktury używane przez pracowników do tworzenia towarów i usług.

Kapitał ludzki – Wiedza i umiejętności zdobyte przez pracowników poprzez kształcenie, szkolenie i doświadczenie — wszystkie istotne know-how zgromadzone w ciągu ich życia.

Zasoby naturalne – Są to środki pochodzące z natury, w tym zasoby odnawialne (np. energia słoneczna) i zasoby nieodnawialne (np. ropa naftowa, minerały)

Wiedza technologiczna – Postęp technologiczny w gospodarce. Wiedza technologiczna może być publiczna lub zastrzeżona. Wiedza publiczna jest powszechnie dostępna i wykorzystywana przez wszystkie firmy, podczas gdy wiedza prawnie zastrzeżona jest tajna i znana tylko firmie, która ją odkrywa


Jaki KPI zastosować?


To kolejny wskaźnik efektywności produkcji. Znając poszczególne elementy wpływające na efektywność pracy sprawny menadżer będzie w stanie określić ich udział na poszczególnych stanowiskach. Ułatwi to planowanie szkoleń, dokonywanie opisu stanowisk, organizowania procesu produkcyjnego i planowania materiałowego.

Co jeszcze zmierzymy w produkcji?

Harmonogram projektu – miara z grupy KPI zarządzanie projektami. W kontekście produktywności roboczogodzin to kompatybilny wskaźnik. Łatwiej dokonywać rozplanowywania zadań wiedząc jak szybko i jak dobrze pracują zespoły. To zwiększa szanse na dochowanie terminów.

Wydajność produkcji – następnym proponowany przez nas wskaźnik produkcyjny, pomoże menadżerom odpowiedzieć na pytanie jaki jest maksymalny poziom wytwórczy procesu produkcyjnego. Świadczy on także o poziomie sprawności i konkurencyjności przedsiębiorstwa

Obszerność asortymentu – ważna miara, z grupy KPI produkt, do zbadania atrakcyjności oferty przedsiębiorstwa. Współczesny klient docenia możliwość dokonania wyboru wśród szerszego wachlarza wariantów. To wyznacznik konkurencyjności na rynku.


Czy Twoje przedsiębiorstwo mierzy jak efektywnie przekształca wejścia w wyjścia?

Poznaj nasze wskaźniki i zamów je w spersonalizowanej formie na tablicach.


  • ul. Malczewskiego 109/18
    80-107 Gdańsk
  • +48 661 500 367
  • katarzyna.mieczkowska@kdr-hr.pl