FINANSE - strategiczne

DNI POKRYCIA WYDATKÓW

200  / sztuka

Cena zawiera VAT

Dodaj do Ulubionych
Dodaj do Ulubionych

Zobacz także pozostałe wskaźniki KPI w finansach

Opis produktu

Jak wysokie są Twoje średnie tygodniowe wydatki? Czy byłbyś w stanie pokryć je za pomocą swoich aktywów płynnych w przeciągu kolejnych 5 dni? Wydatki biznesowe to koszty ponoszone w toku zwykłej działalności. Mogą dotyczyć małych podmiotów lub dużych korporacji. Koszty działalności są częścią rachunku zysków i strat. W rachunku zysków i strat wydatki biznesowe są odejmowane od przychodów, aby uzyskać dochód netto firmy podlegający opodatkowaniu.

Warto jednak sprawować kontrolę nad wysokością dziennych wydatków operacyjnych oraz sprawdzić ile czasu zajęłoby organizacji uregulowanie należności za pomocą posiadanych aktywów płynnych. To pochodna miara od klasycznego wskaźnika płynności finansowej, warto jednak go obliczać do sprawdzania pomniejszych okresów. Przedstawiony na tablicy wskaźnikowej może być elementem codziennej, szybkiej analizy menadżerów finansowych. Całość danych z grupy KPI finanse da szerszy pogląd na sytuację przyczynowo – skutkową przedsiębiorstwa.

Komplet wskaźników wpływających na plany strategiczne przedsiębiorstwa daję pełną kontrolę nad procesami oraz umożliwia dokonywanie szybkich zmian, mających na celu realizację nadrzędnych celów organizacji. Dostosujemy odpowiednie KPI dla Ciebie oraz specyfiki Twojego przedsiębiorstwa, tworząc pełnowartościowe Tablice ułatwiające pracę kadry zarządzającej. Zamów je u nas lub skonsultuj się z naszym ekspertem.

Do tej grupy polecamy